YAZILIM EĞİTİMLERİ

EĞİTİM DETAYLARI

Yazılım

Microsoft Yazılım Eğitimleri
Eğitim Adı Gün Saat
Microsoft Solutions Framework Essentials 2 12
Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010 5 30
Development and Data Access Techniques in Silverlight 3 18
  Programming in HTML with Javascript and CSS3 5 30
Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio.NET 5 30
Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008 5 30
Developing and Deploying Secure.NET Frame work Applications 3 18
Programming with Microsoft ADO.NET 3 18
Programming with The Microsoft.Net Framework 5 30
Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET 3 18
Core Data Access with Microsoft Visual Studio 2005 3 18
Advanced Data Access with Microsoft Visual Studio 2005 2 12
Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 3 18
Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 2 12
Core Windows Forms Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 3 18
Advanced Windows Forms Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 2 12
Core Distributed Application Development with Microsoft Visual Studio2005 3 18
Advanced Distributed Application Development with Microsoft Visual Studio 2005 2 12
Developing Microsoft .NET Applications for Windows 5 30
Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services 5 30
Introduction to C# Programming with Microsoft .NET 5 30
Programming with XML in the Microsoft .NET Framework 3 18
Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures 5 30
Implementing Security for Applications 5 30
Introduction to Programming Microsoft .NET Framework Applications with Microsoft Visual Studio 5 30
Programming with the Microsoft .NET Frame work Using Microsoft Visual Studio 2005 5 30
Silverlight for Developers 3 18
Developing Web Applications Using Microsoft Silverlight 3 18
Deploying and Managing Business Process and Integration Solutions Using Microsoft Biz Talk Server 3 18
Advanced Windows Store App Development Using C# 5 30
Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML 5 and Java Script 5 30
Programming in HTML 5 with Java Script and CSS3 5 30
Developing Windows Azure and Web Services 5 30
Programming Fundamentals of Web Applications 5 30
Developing ASP. NET MVC4 Web Applications 5 30
Programming in C# 5 30
Essentials of Developing Windows Store Apps Using C# 5 30
Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and Java Script 5 30
Programming Windows 8 Metro style Apps using HTML5 3 18
Programming Windows 8 Metro style Apps using C# 3 18
Microsoft .NET Fundamentals 3 18
Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 3 18
Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 5 30
HTML5 Application Development Fundamentals 3 18
HTML5 Programming 3 18
Introduction to HTML5 2 12
Developing Rich Internet Applications Using Microsoft Silverlight 4 5 30
Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 5 30
PHP Eğitimi 5 30
 
 
Microsoft İleri Yazılım Eğitimleri
Eğitim Adı Gün Saat
Visual Studio 2008:Windows Presentation Foundation (WPF Application Development) 3 18
Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008 5 30
Visual Studio 2008:Windows Communication Foundation(WCF Applications Development) 3 18
Visual Studio 2008:Windows Work flow Foundation(Windows Work flow Foundation) 2 12
Visual Studio 2008:ASP .Net 3.5 2 12
Visual Studio 2008: ADO .Net3.5 2 12
Developing Mobile Applications Using the Microsoft .NET Compact Framework 5 30
 
 
Yazılım Geliştirme Eğitimleri
Eğitim Adı Gün Saat
Team Foundation Server ile Yazılım Geliştirme Süreçleri Yönetimi (SCRUM) 5 30
Yazılım Prensipleri ve Tasarım Desenleri 5 30
Kurumsal Yazılım Mimarisi 5 30
Test Güdümlü Geliştirme 5 30
Building Secure Web Applications(Advanced Secure Coding for .NET) 5 30
Asp.Net MVC Framework 5 30
.NET and HTML5 for Web Applications: Enterprise Design Patterns 5 Gün 30
 
 
Sharepoint
Eğitim Adı Gün Saat
Microsoft SharePoint 2010, Application Development 5 30
Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010 5 30
Implementing Microsoft Windows Sharepoint Services 3.0 5 30
Implementing Microsoft Office Sharepoint Server 2007 5 30
 SharePoint 2010 SharePoint Designer 5 30
 SharePoint 2010 Business Intelligence 5 30
Microsoft SharePoint 2010 Site Collection and Site Administration 5 30
Advanced Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013 55 30
Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013 5 30
Developing Microsoft SharePoint® Server 2013 Core Solutions 5 30
Developing Microsoft® SharePoint® Server 2013 Advanced Solutions 5 30

ÖN KAYIT

Formu doldurmanız ile size detaylı bilgi verilecektir